Vi har lång erfarenhet att göra olika program och är mycket flexibla vad gäller innehållet.
Nedan följer ett axplock av vad vi kan erbjuda, alltid klädda i tidsenliga dräkter.
Telefon:08-641 15 48 eller 08-25 80 45
Mail: barokokoduo@gmail.com


Musikprogram

"Sjung och läs nu Bacchi böner"
En hyllning till vinguden Bacchus med Bellmans ord och toner.
Vi berättar om dryckesseder under 1700-talet kryddat med dikter av Anna-Maria Lenngren.


Hos dödgrävar Frömans borta i Hornskroken
Vi beskriver det glada sällskapslivet i Stockholm med baler, fester, danser och nymfer. 
Mestadels är det sånger av Bellman men även av andra kompositörer.

"Sjungom nu alla lät kärlek befalla våra liv"
Det handlar det om kärleken i Carl Michael Bellmans liv och kvinnorna runt honom.
Epistlar och sånger blandas med citat från hans dikter och skrifter.

Programmens längd: Från 30 till 60 minuter.


Dramatiserade musikprogram

Bellman och hans värld
Ni får träffa tre kvinnor som på olika sätt känt och påverkat skalden.
Platskan, Stockholms mest ökända kopplerska på Bellmans tid, berättar om sin verksamhet
Ulla Winblad minns sin ungdom och Bellman
Lovisa Bellman berättar om sitt äktenskap med Bellman
Skalden själv finns hela tiden närvarande och ramar in berättelserna med sina sånger och epistlar.


Ulla Winblad och Carl Michael Bellman,
ett oförmodat möte

Detta är berättelsen om Ulla Winblads liv. Ulla och Bellman träffas på en krog.
De minns sin ungdom men talar även om sådant som hänt på senare tid.
Då och då bryts handlingen och Ulla talar direkt till publiken och berättar om sitt liv.
De epistlar och sånger som sjungs handlar främst om Ulla Winblad.

Programmens längd: cirka 50 minuter.


Event av olika slag

Doktor Johannes Geraldius och Brita Rolandsdotter
Den store doktor Johannes Geraldius kommer tillsammans med
den 122-åriga Brita Rolandsdotter för att bota folk och fä
Doktorn har botat storheter som Maharadjan av Konstantinopel från mossa på knäna
och Hertiginnan av Hohensollernflugen från akardi.

Referenser

Mats Hayen
fil. dr. i historia
mats.hayen@stockholm.se

Johanna Nilsson
driver Humactify
Tel: 0707 264815
johanna@herringbone.se

Elisabeth Goldstein
författarinna och 1700-talskännare
elisabeth.goldstein@telia.com

Anders Löfgren, festfixare
Tel: 0731 595064
6xa.lofgren@comhem